Інноваційна діяльність

 Впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

Головною метою діяльності школи є створення такого освітнього простору, який сприяє вільному розвитку всіх здібностей дитини, формує в них глибинне мислення, багаж відповідних професійних знань, умінь і навичок, стимулює важливий процес формування національної самосвідомості та культурного  філософського погляду на життя. Головними  завданнями школи є виховання та розвиток обдарованих учнів, забезпечення якісно нових умов для самореалізації талановитих та обдарованих дітей.

Кожен учитель працює над  проблемним питанням, що включає в себе вивчення, впровадження новітніх освітніх технологій.

Серед новітніх інформаційних технологій особливе місце посідає в школі система інтерактивних мультимедійних технологій. Педагоги використовують як особисті оригінальні розробки, так і методичні розробки з різних предметів, що з’являються на електронних носіях. Сьогодні всі педагогічні працівники мають навички роботи з комп’ютером, використання комп’ютерних технологій у навчально-виховній роботі.

У січні 2017 року у школі заступником директора з навчально-виховної роботи Горботко Т.М. був проведений семінар практикум «Формування інноваційного векторного поля вчителя»Першим етапом якого було представлення вчителями презентації та доповідей на запропоновані теми:

 • «Ігрові технології» – Шипокіна І.О.
 • «Особистісно-орієнтоване навчання» – Литвинець С.В.
 • «Технології критичного мислення» – Кущук Н.О.
 • «Проектна технологія» – Проценко Н.М.,Степанов М.В.
 • «Інноваційні методи навчання на уроках фізичної культури» – Криворіг Л.М.
 • «Інноваційні технології колективного творчого виховання» – Татарченко А.І.

В основу проведення заходу була покладена ідея «Інноваційністьознака сучасного суспільства, об’єктивна  реальність, яку потрібно усвідомити та прийняти».

Другим етапом впровадження інноваційних освітніх технологій в рамках проведення місячника педагогічної майстерності «Творчість. Здобутки. Пошук » у лютому 2017 року вчителі школи продемонстрували практичне застосування елементів інновацій на уроках.

Так, на уроці української мови у другому класі (вчитель Шипокіна І.О.) на тему «Велика буква в іменах, по батькові  та прізвищах людей, формування навичок правопису власних імен по батькові» проходило у цікавій формі з використанням ігрових технологій, що сприяло кращому засвоєнню виучуваного матеріалу. Вдало використовувались внутрішні мотиваційні чинники дітей, спрямованні на активізацію пізнавальної діяльності. Застосування внутрішньо предметних зв’язків сприяло чіткому формуванню знань про мову. Висока активність учнів була зумовлена тим, що вони весь час відчували себе частинкою навчального процесу.

Урок англійської мови у 5-му класі на тему «Україна – європейська країна» (вчитель Литвинець С.В.) з самого початку був націлений на активну роботу учнів, цьому сприяло домашнє завдання, що носило диференційований характер, адже кількість вивченого відповідало певному балу, діти старанно виконали і творчу частину домашньої роботи.

Зміст уроку визначався вдалою організацією класу до роботи: робота в групах; взаємоперевірка виконаних завдань, робота в парах – як результат,

Закріплення знань з граматики. Робота над поповненням словникового запасу носила мотивований характер: під час опрацювання тексту учні записували нові слова, що сформувало навички правильного слововживання.

Підсумки уроку показали ефективність використаних форм роботи: відповіді дітей були ґрунтовними, що засвідчило про високий рівень засвоєння знань.

Поняття любові та патріотизму до рідної землі не абстрактне – це клопіткий процес формування учнівського світосприйняття, яке направлене на усвідомлення унікальності рідної землі, її неповторності. Саме цьому був підпорядкований урок природознавства у 3-му класі, проведений      Проценко Н.М. на якому учні захищали свої проекти. Найбільш цікавим був проект про рідне місто – Кропивницький. Учениця використала краєзнавчі матеріали, доповідь була доповнена чудовими фото рідного міста та відповідала віковім особливостям дитини.

Цікавою була розповідь про заповідні місця України, діти відкрили для себе захоплюючий світ природи. Актуальним в доповіді було те що учень весь час звертав увагу на зникаючі види тварин, пташок, що збереження їх популяції залежить від людей. Змістовною була розповідь про унікальні рослини України та ті, що занесені до Червоної книги. Основний акцент доповіді – дбайливе ставлення до природи, що чітко прозвучало й у підсумках уроку.

Формування навичок критичного мислення на своїх уроках демонструють вчителі української мови та літератури Турлюковська Т.М., Хитра Г.А.; вчителі зарубіжної літератури Кущук Н.О., Рябовол Л.І., уроки яких носять творчий характер. Формування літературознавчих компетенцій процес складний, це, в першу чергу, розробка до художніх творів власної системи запитань. Постійний діалог з учнем має формувати його світогляд, культуру читача, вміння логічно будувати власні висловлювання на проблеми, порушенні у художніх творах.

Але саме головне – це підготувати учня до обов’язкового складання ЗНО з української мови та літератури.

Особливості використання інноваційних освітніх технологій на уроках фізичної культури Криворіг Л.М. висвітлила у посібнику «Методичні аспекти реалізації навчальної програми з фізичної культури в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів». В якому особливу увагу звернула на те, що зміст уроків фізичної культури в молодших класах повинен бути наповненим казковими та ігровими сюжетами, що дає можливість підтримувати високий емоційний настрій учнів, підвищувати інтерес до рухової діяльності на заняттях  і в позаурочний час, легко і успішно адаптуватися до шкільного життя.

В рамках впровадження інноваційних технологій колективного творчого виховання 20 лютого 2017 року пройшла зустріч – подорож з учасниками АТО «Герої нашого часу».

В підготовці та проведенні цього соціально орієнтованого заходу взяли участь учні та вчителі школи, працівники будинку культури та сільської бібліотеки. Під час проведення колективної діяльності було впроваджено інновації:

 • PR-компанія (оголошення, листівки, запрошення);
 • майстер-клас (виготовлення ляльок-оберегів);
 • флеш-моб «Слава Україні»;
 • мультимедійна презентація «Україна – моя країна»

У процесі колективної творчої діяльності створено невимушену атмосферу, поєднано колективні та індивідуальні завдання, враховано здібності та нахили учасників, застосовано колективне планування та аналіз заходу.

Таким чином, спільна творча діяльність з використанням інноваційних технологій сприяло формуванню громадянської свідомості учасників, вихованню активної творчої особистості.

Учителі школи добре усвідомлюють, що уроки, які проводяться за інноваційними технологіями, пробуджують інтерес учнів до навчання, захоплюють їх, вчать самостійно мислити, висловлювати свої власні думки, підбирати аргументи. В такій роботі вони мають психологічні переваги: відпрацьовують комунікативні навички, не бояться помилитися. Позитивним є той факт, що відбувається взаємообумовленість творчих можливостей педагогів, збагачення креативного потенціалу школярів, сприяння формуванню соціально активної особистості .

 

 • організація методичної роботи та її результативність

Методична робота в школі – це спеціальний комплекс практичних заходів, які ґрунтуються на досягненнях науки, передового досвіду і спрямовані на всебічне підвищення компетентності і професійної майстерності кожного вчителя. Систематична, цілеспрямована, колективна, групова, індивідуальна діяльність кожного педагога орієнтовані перш за все на підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу, а в кінцевому результаті – на підвищення якості й ефективності освітнього процесу.

Говорячи сьогодні про модернізацію шкільної освіти, ми, перш за все, маємо на увазі сучасний підхід до організації методичної роботи. Адже особистість може бути сформована лише особистістю. Тому метою методичної роботи в школі є підтримка ініціативи, творчості, стимулювання пошуку, допомога в подоланні труднощів.

Своїми завданнями ми бачимо підвищення кваліфікації і професійної майстерності кожного вчителя школи, розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу школи в цілому і надання ефективної, дієвої допомоги кожному вчителю.

У відкритті шляху до пошуку, ініціативи й  творчості особливе місце відводиться організації роботи педагогічного колективу над єдиною науково-методичною роботою.

У 2016-2017н.р робота школи 4-ий рік спрямовувалася на реалізації науково методичної проблеми «Створення умов та можливостей для творчої самореалізації учня».

З метою реалізації обраної проблеми увага зосереджувалася на вирішенні таких завдань:

 • вдосконалення системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;
 • підвищення результативності навчально виховного процесу;
 • розкриття творчого потенціалу школярів з метою формування та вдосконалення їх пізнавальної діяльності;
 • забезпечення вибору можливостей для творчого розвитку особистості дитини, що сприяє задоволенню її потреб у творчій самореалізації

Розроблено систему роботи над реалізацією загальношкільної проблеми.

Участь учителів школи в колективних, групових та індивідуальних формах методичної роботи сприяє їхньому методичному, фаховому зростанню, стимулюванню творчості та  пошуку.

Педагогічна рада є центром педагогічної думки школи, творчою лабораторією, де розглядаються актуальні питання навчально-виховного процесу.

Роки Проблематика. Основні питання засідань педагогічних рад.
 

 

 

 

 

2008-2009 н.р.

27.08.2008р.

Затвердження шкільного положення «Про наукове товариство учнів.

Про формування класів із поглибленим вивченням навчальних предметів, профільних класів.

29.10.2008 р.

Із досвіду використання пошукових, дослідницьких завдань на уроках математики, хімії, фізики та в позакласній роботі.

08.01.2009р.

Інноваційна діяльність учителя і її роль в активізації творчих здібностей учнів.

27.03.2009 р.

Залучення учнів до наукового пошуку, стимулювання активної позиції в НТУ, утворення власних проектів – шлях професійного самовизначення і ранньої профорієнтації.

 

 

 

2009-2010 н.р.

26.10.2009 р.

Із досвіду використання методу проектів під час організації позакласної роботи з учнями.

Про роботу шкільного наукового товариства.

25.01.2010 р.

Система роботи педагогічного колективу з організації пошукової, науково-дослідницької роботи.

23.03.2010 р.

Про роботу з попередження правопорушень.

 

 

 

 

2010-2011 н.р.

27.08.2010 р.

Про впровадження превентивних проектів «Школа проти СНІДу» та «ХОУП»

27.10.2010 р.

Психологічні основи життєвої компетентності. Формування компетентності школярів у сфері пізнавальної діяльності.

17.01.2011 р.

Соціальні компетентності молодших школярів і учнів основної школи.

04..04.20011р.

Учнівське самоврядування як засіб соціалізації школярів.

2011-2012 н.р. 07.11.2011 р.

Формування самоосвітньої компетенції на уроках предметів гуманітарного циклу

Ефективною формою впровадження передового педагогічного досвіду в практичну діяльність школи є робота методичної ради. Темою для ґрунтовного дослідження обрали чи не одне з найактуальніших питань – це проблема адаптації учнів 5-го класу до навчання в базовій школі.

Аналітична діяльність, як членів методичної ради, так і інших педагогічних працівників направлена системність розгляду з цього питання. На засіданні педагогічної ради у грудні 2015 року (протокол №1 від 29.12.15) були представленні результати моніторингового дослідження успішності учнів за 4 клас в порівнянні з контрольними зрізами у 5-му класі. Проведений аналіз відвіданих уроків. На підставі чого було вказано неможливі шляхи і методи подолання труднощів адаптації учнів у 5-му класі.

На засіданні методичної ради у грудні 2016 року (протокол №2 від 12.12.2016 року), крім порівняльного аналізу успішності, детального аналізу відвіданих уроків директором школи та заступником з навчально-виховної роботи, класовод Козачок Л.Д., що працювала в початковій школі з учнями 5-го класу, проаналізувала особливості дошкільного виховання учнів, його фундаментальну значимість у системі початкової освіти.

ЛитвинецьС.В., класний керівник 5-го класу, звернула увагу на те , що під час проведення діагностики визначення стану адаптації учнів 5-го класу, за основу було взято анкети, данні яких свідчить, що учні мають високий рівень мотивації. Своє позитивне ставлення до школи мають 90% учнів, які відзначили, що йдучи до школи, вони мають піднесений настрій.

За результатами проведеної роботи були розробленні методичні поради для вчителів основної школи що до забезпечення наступності в навчально-виховному процесі початкової основної школи.

Також на засіданнях методичної ради приділяється значна увага результативності навчання, аналізується успішність учнів за наслідками семестрового, річного оцінювання. Цій проблемі був присвячений розгляд питання на тему «Компетентнісний підхід до організації навчально-виховного процесу учнів початкового рівня навчальних досягнень».

З метою покращення роботи, спрямованої на результативність учнів у навчанні, був проведений методичний консиліум «Мотивація досягнень – прагнення людини перемог і вдосконалості», де досліджувалася мотивація навчальної діяльності й поводження молодших школярів, школярів середніх класів та старшокласників.

На базі школи були проведено такі районні МО:

2015 –  2016 н.р.  –РМО вчителів географії;

2015 –  2016 н.р.  – РМО вчителів мизики;трудового навчання, образотворчого  містецтва;

2016-2017н.р – РМО вчителів фізики,математики, інформатики;

2016-2017 н.р – РМО вчителів української мови та літератури;

2016-2017 н.р – РМО вчителів початкових класів, що викладають у 3-му класі

Питання стану викладання навчальних предметів вивчається згідно перспективного плану і розглядається на нараді при директорові. За останній  рік вивчено:

 • Стан викладання математики – березень 2017 року;
 • Стан викладання фізичної культури – березень 2017 року;
 • Стан викладання в початкових класах:
 • природознавства – лютий 2017 року;
 • укр.мови – лютий 2017 року;

Зрізи навчальних досягнень учнів проводилися під час вивчення стану викладання навчальних предметів, а також у кінці семестру. Результати зрізів розглядаються на засіданнях педагогічної ради, на нарадах при директорові, на засіданнях МО.

Школа приділяє значну увагу роботі з обдарованими дітьми. Для обдарованих дітей проводяться індивідуальні консультації вчителів, тренінги, вони залучаються до різноманітних конкурсів, участі в предметних олімпіадах, дослідницької роботи. Для розкриття потенційних можливостей обдарованих дітей створені такі умови: у школі створені класи філологічного профілю, згідно з планом роботи школи проводяться інтелектуальні ігри, брейн – ринги, тренінги; створено наукове учнівське товариство «Юний дослідник», члени якого – обдаровані діти – проводять наукові дослідження під керівництвом учителів; проводяться творчі конкурси, спортивні змагання, вечори, заняття гуртків. Питання роботи з обдарованими дітьми систематично розглядаються на засіданнях методичних об’єднання.

У школі відкриті профільні класи: 10 і 11 класи навчаються за програмою філологічного профілю. Про відкриття профільних класів і проблеми, пов’язані з профільним навчанням мова йде щороку на засіданні педагогічної ради перед початком нового навчального року.

До ювілею В.О.Сухомлинського у вересні щороку у школі проходять такі заходи:

 • Виходить спецвипуск шкільної газети «Дзоник»;
 • Проводиться загальношкільна лінійка;
 • місячник відкритих уроків « Тількі той учитель може стати справжнім майстром своєї справи який добре вивчить, що мають знати учні та яким шляхом домогтися цих знань» В.О.Сухомлинський
 • у класах проводяться години спілкування «Серце віддаю дітям»;
 • проходять бібліотечні уроки за творами В.Сухомлинського;

До ювілею І.Г.Ткаченка у лютому 2017 року була проведена  читацька конференція «Творчість І.Г.Ткаченка очима молодих педагогів ».

Молодими вчителями школи була проведена пошукова робота за творчістю видатного педагога. Дослідження провели на такі теми:

 • «І.Г.Ткаченко і проблеми особистісно орієнтованого навчання і виховання» (Литвенець С.В.);
 • «Трудове виховання школярів» (Шостак Л.Ю.);
 • «І.Г.Ткаченко – проблеми і перспективи сільської школи, сільський учитель» (Євлинаренко М.В.);
 • «Кожному уроку – високу якість» (про урок, працею вчителя, організацію навчально-виховного процесу за книгою І.Г.Ткаченко «Про навчання і виховання учнівської молоді») (Татарченко Д.С.)

Презентацію життєвого і творчого шляху видатного педагога, його співпрацю з В.О.Сухомлинським підготував вчитель молодших класів Морощук О.С. У школі працює 3 молодих учителі (зі стажем роботи до 3-х років). Згідно річного плану методичної роботи на 2016-2017н.р організовано роботу Школи молодого педагога.

На початку року з молодими вчителями була проведена анкета «Якої допомоги ви потребуєте?». За її результатами розроблено «Поради досвідчених колег молодому вчителю», «Пам’ятка –  алгоритм для самоаналізу уроку», «Пам’ятка молодому вчителю на кожний день».

З метою систематизації роботи молодих вчителів у серпні місяці вони розробляють «План роботи молодого педагога», який включає в себе такі розділи:

 • вивчення нормативних документів;
 • теоретична підготовка за фахом;
 • науково-методична підготовка;
 • методична активність;
 • підвищення загальнокультурного рівня;

Але головним джерелом набуття практичного досвіду є відвідування уроків досвідчених колег, тому протягом листопада-грудня 2016 року (згідно графіка взаємовідвідування) була проведена «Екскурсія у творчу лабораторію досвідченого вчителя: «Навчаючи інших,навчаюся сам», як результат даної роботи був проведений творчий діалог»: «Відвідування уроків досвідчених вчителів, спільний аналіз».

У методичному кабінеті школи є нові стенди: «Нормативно-правові документи», «Атестація і творчий пошук», які носять інформативний характер. Також кожним методичним об’єднанням розроблено буклети, що містять стислу інформацію про проблему, над якою працює методичне об’єднання та його склад.

Питання держстандартів освіти систематично розглядаються на нарадах при директорові, на засіданнях МО. Так, двічі на рік, у січні і травні , видаються накази «Про виконання навчальних програм» (на підставі вивчення цього питання). Члени МО вивчають методичні рекомендації стосовно викладання предмета на засіданнях МО.

На поточний момент молодий учитель (із стажем роботи до 3 років) – 1 (Горленко О.О. – знаходиться у декретній відпустці).

Учителі школи Заєц Т.А., Саприга Є.Є., Ларіонова О.М., Хомовська Н.М. пройшли навчання за програмою Intel. Сьогодні всі педагогічні працівники мають навички роботи з комп’ютером, використання комп’ютерних технологій у навчально-виховній роботі.

Згідно з планом роботи школи щороку у квітні – травні проводимо звіти МО про проведену роботу.  Під час таких звітів використовуємо дані перевірки документації,  результати відвідування уроків, позакласних заходів тощо.  Кожне методичне об’єднання звітує про результати, успіхи, надбання у реалізації загальношкільної проблеми.  Крім того, практикуємо творчі  звіти МО з певного питання навчання і виховання учнів під час проведення засідань педагогічної ради. Творчі звіти вчителів школи є традиційними під час проведення атестації . Це стосується насамперед учителів, які атестуються на встановлення вищої кваліфікаційної категорії та на присвоєння педагогічного звання.

Активні форми роботи ефективно  використовуються також під час роботи методичних об’єднань.  У 2016-2017н.р МО вчителів початкових класів провели 5 засідань. На яких розглядалися нормативно правові документи щодо організації навчально-виховного процесу в закладах освіти, актуальні проблеми методики викладання шкільних дисциплін, інформація стосовно проведення навчальних, позакласних занять, щодо змін у програмах, оцінюванні та введені журналів вилися огляд та обговорення методичної літератури, книг, періодичних видань.

Для підвищення професійно-педагогічного культури педагога, його здатності до постійного особистісного та професійного зростання засідання проводилися з використанням елементів інноваційних технологій. Були проведені: методична зустріч з елементами тренінгу «Професійно – особистісний імідж педагога початкової ланки освіти», тренінг спілкування «Розвиток креативності молодших школярів»; психолого педагогічний тренінг «Сучасний педагог – це психолог практик»;

На засіданнях МО вчителів природничо-математичного циклу використовувались такі форми роботи:

 • засідання круглого столу: «Реалізація можливостей між предметних зв’язків при вивченні курсу фізики»;
 • творчий звіт членів МО по роботі над методичною проблемою «Педагогічна скарбниця»

У практиці роботи членів МО гуманітарного циклу проведення круглого столу «Професійний успіх у системі саморозвитку особистості»; інструктивно-методичний семінар «Формування національної свідомості в учнів на уроках гуманітарного циклу»; науково-методичний семінар «Самоосвіта та самовдосконалення педагога шлях до підвищення ефективності та результативності навчального процесу».

У плані роботи МО вчителів фізичної культури та Захисту Вітчизни на 2016-2017 н.р є такі форми роботи:

 • Інструктивно-методичний семінар «Рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо викладання фіз..культури та Захисту Вітчизни»;
 • Круглий стіл:вплив фізичних вправ на відновлення та покращення здоров’я школярів.
 • Дискусійний центр: «Вивчення особливостей навчально-виховного процесу в адаптаційний період учнів 5-го класу»

Програмами з навчальних предметів, у тому числі й для класів із профільним навчанням, вчителі школи забезпечені.