Методична робота

Методична робота в школах є складовою части научного-виховного процесу и одним из основних видів діяльності голів ШМО та вчителів. Основною метою діяльності є підвищення професійної майстерності та творчого потенціалу вчителів, розвитку інноваційної діяльності педагогічного колективу.

Структура роботи методичної ради школи

Науково-методична проблема школи:  «Особистісно зоринтований підхід як умова розвитку и   формування навчально-пізнавальної діяльності учнів»

ІІ етап роботи над єдиною науково-методичною проблемною темою. Практичне дослідження (2018-2019 – 2019-2020 н. Р.). Аналитична діяльність

Основні напрямки методичної роботи:

І. Атестація педагогічних працівників

ІІ. Організація системи підвищення педагогічної майстерності молодів вчителів

ІІІ. Предметні тижні

IV. Вивчення, узагальнення й поширення передового педагогічного досвіду, формування нового педагогічного мислення, прагнення до постійного оновлення знань і творчого пошуку, зорієнтованого на особистість учнів

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ