ЗНО

Про підготовку ЗНО у 2021 році

 Хто складає ЗНО-2020?  

Учні, слухачі, слухачі, студенти закладів загальної середньої, професійної, професійно-технічної, вищої освіти, які в 2020 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти складають державну підсумкову атестацію у формі ЗНО з трьох предметів: українська мова і література (українська мова), математика або історія України (період ХХ – початок ХХІ століття), один з навчальних предметів (за вибором здобувача освіти):  біологія, географія, фізика, хімія, іноземні мови.

Результати ЗНО з української мови і літератури (українська мова), математики або історії України (період ХХ – початок ХХІ століття) можуть зараховуватися як результат ДПА для студентів ЗВО, які скористалися правом повторного складання атестації  у формі ДПА.

Особи, які вже здобули повну загальну середню освіту у минулі роки також можуть стати учасниками ЗНО-2020. Кожен зареєстрований учасник ЗНО має право скласти тести не більш як із чотирьох предметів.

 

“Карантин продовжено – до 24 квітня навчання точно триває за дистанційною формою. Сподіваємось на краще і що карантин закінчиться 24 квітня, але ми маємо бути готові до різних варіантів розвитку подій. Тому МОН розробило два сценарії, зважаючи на ситуацію з карантином”, – зазначила Любомира Мандзій. ПЕРШИЙ СЦЕНАРІЙ: КАРАНТИН ЗАВЕРШУЄТЬСЯ ДО 1 ТИЖНЯ ЧЕРВНЯ Усі учні, окрім 11-го класу, закінчують навчальний рік наприкінці червня. Після карантину для них організовується коригуюче навчання: вчитель ідентифікує теми, за якими є пробіли у знаннях, відчитує ті, які є критичними для класу, вказує, які теми необхідно додатково доопрацювати вдома. Випускники 11-х класів також вчаться до кінця червня – коригують пробіли в програмі, готуються до ЗНО. ЗНО стартує орієнтовно в останній тиждень червня і закінчується орієнтовно в середині липня. Результати основної сесії ЗНО стануть відомі наприкінці липня. Вступна кампанія розпочнеться на початку серпня. ДРУГИЙ СЦЕНАРІЙ: КАРАНТИН ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ДО ПОЧАТКУ СЕРПНЯ Усі учні, окрім 11-го класу, закінчують навчання наприкінці травня та отримують відповідні документи. У 2020-2021 навчальному році перший місяць навчання буде коригуючим. Вчителі повинні будуть здійснити зріз знань, ідентифікувати теми, за якими є пробіли, та компенсувати їх упродовж першого місяця навчання. Сам навчальний рік 2020-2021 триватиме до кінця червня. ЗНО для учнів 11-го класу стартує в середині серпня і закінчується до середини вересня. Вступна кампанія завершиться до середини жовтня, а навчання перших курсів розпочнеться на початку листопада. Навчання решти курсів розпочнеться з 1 вересня. За обох сценаріїв: для студентів вишів невипускних років навчальний рік має завершитись так, як і планувався; екзаменаційно-залікові сесії університети можуть провести дистанційно в тому графіку, який затверджено закладом. У випадку, якщо обов’язкову аудиторну роботу студенти не можуть виконати дистанційно, виш має перенести її на наступний навчальний рік; для студентів випускних років захисти дипломних робіт та атестаційні іспити проводитимуться дистанційно, крім єдиного державного кваліфікаційного іспиту та атестації осіб, що здобувають ступені доктора філософії, доктора мистецтва, доктора наук. Через епідеміологічну ситуацію буде скасовано державну підсумкову атестацію у 4 та 9 класах. Також 15 квітня буде оприлюднено онлайн-пробне ЗНО з усіма необхідними поясненнями. Учасники також зможуть потренуватися, отримавши онлайн-тестовий зошит. Однак напередодні тестування усім, хто зареєструвався і заплатив за послугу, буде надано можливість скласти пробне тестування очно. Дата проведення пробного ЗНО залежить від терміну карантину. Нагадаємо, загальнонаціональний карантин, який мав тривати до 3 квітня включно, продовжено на 21 день – до 24 квітня включно. За матеріалами МОН.

 

   До уваги осіб, які планують складати  зовнішнєнезалежне оцінювання у 2019 році! Подання реєстраційних документів особами для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні(далі – ЗНО) відбуватиметься на сайті УЦОЯО www.testportal.gov.ua таким чином: від 05.02 до 18.03.2019 р.  – формування та відправлення до Одеського РЦОЯО комплектів реєстраційних документів учнів (слухачів, студентів), які складатимуть ДПА у формі ЗНО;від 05.02 до 25.03.2019 р. –поданняреєстраційнихдокументівособами для участі в ЗНО.

 Особливості зовнішнього незалежного оцінювання у 2019 році:

1) зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, проводитиметься з 20 травня до 12 липня;

2)кожензареєстрованийучасникЗНОмає право скласти тести не більш як ізчотирьохнавчальнихпредметів;

3)результатиЗНОізтрьохнавчальнихпредметівзараховуються як результатиДПАза освітнійрівеньповноїзагальноїсередньоїосвіти (далі – атестація) для учнівзакладівзагальноїсередньоїосвіти (далі – ЗЗСО), які в 2019 роцізавершуютьздобуттяповноїзагальноїсередньоїосвіти:

  • українськамова і література (українськамова);
  • математика абоісторіяУкраїни (період XX – початок XXI століття) (за виборомучня);
  • один ізнавчальнихпредметів, зазначениху пунктах 2 – 11 Переліку предметів ЗНО (за виборомучня);

4)учніЗЗСО, яким результат ЗНО з іноземноїмовимаєзараховуватися як оцінка за атестацію:

  • отримуютьоцінку за атестацію за результатами виконаннязавданьакадемічногорівня, якщовивчалицюіноземнумову на рівні стандарту абоакадемічномурівні;
  • отримуютьоцінку за атестацію за результатами виконаннязавданьакадемічного та профільногорівнів, якщовивчалицюіноземнумову на профільномурівні;
ЗНО – 2019 в Україні

5)результатиЗНО з українськоїмови і літератури (українськамова), а такожіз математики абоісторіїУкраїни (період XX – початок XXI століття) (за виборомучня (слухача, студента)) зараховуються як результатиатестації для учнів (слухачів, студентів) закладівпрофесійної (професійно-технічної), вищоїосвіти, які в 2019 роцізавершуютьздобуттяповноїзагальноїсередньоїосвіти;

6) результатиЗНО з українськоїмови і літератури (українськамова) можутьзараховуватися як результатиатестації для студентівзакладіввищоїосвіти, якіскористалися правом повторного складанняатестації у форміЗНО, щопередбаченоабзацом другим пункту 8 розділу II Положення про державнупідсумковуатестаціюстудентів, якіздобуваютьосвітньо-кваліфікаційнийрівеньмолодшогоспеціаліста з одночаснимзавершеннямздобуттяповноїзагальноїсередньоїосвіти, затвердженого наказом Міністерстваосвіти і науки Українивід 22 серпня 2017 року N 1224, зареєстрованого в МіністерствіюстиціїУкраїни 15 вересня 2017 року за N 1138/31006.

Розміщення на інформаційних сторінках учасників ЗНОзапрошень-перепусток для участі в ЗНО-2019 буде здійсненодо 30.04.2019 р.

 

Графік проведення основної сесії  ЗНО-2019

з/п

Предмет Дата
1 Математика 21.05.2019
2 Українська мова і література 23.05.2019
3 Іспанська, німецька, французька мови 27.05.2019
4 Англійська мова 28.05.2019
5 Фізика 30.05.2019
6 Історія України 04.06.2019
7 Біологія 06.06.2019
8 Географія 11.06.2019
9 Хімія 13.06.2019

Розміщення на інформаційних сторінках учасників зовнішнього незалежного оцінювання результатів зовнішнього незалежного оцінювання(сайт УЦОЯО www.testportal.gov.ua):

  • математика, українська мова і література, фізика – до 14.06.2019 р.;
  • іноземні мови, біологія – до 20.06.2019 р.;
  • історія України, географія, хімія – до 25.06.2019 р.

Передання закладам освіти відомостей результатів державної підсумкової атестації в електронному вигляді буде здійснено: математика, українська мова і література, фізика – до 14.06.2019; іноземні мови, біологія – до 20.06.2019 р.; історія України, географія, хімія – до 25.06.2019 р.

Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання буде проведена 26.06-12.07.2019 р. (за окремим графіком).Подання до РЦОЯО заяв щодо участі в додатковій сесії з певного навчального предмета учасниками ЗНО, які не змогли пройти тестування під час основної сесії через причини, які не залежали від їх дій і волі, та на які вони не змогли вплинути:

 

№ з/п Предмет Дата
1 Математика 21-27.05.2019 р.
2 Українська мова і література 23-29.05.2019 р.
3 Іспанська, німецька, французька мови 27-31.05.2019 р.
4 Англійська мова 28.05 – 03.06.2019 р.
5 Фізика 30.05-05.06.2019 р.
6 Історія України 04-10.06.2019 р.
7 Біологія 06-12.06.2019 р.
8 Географія 11-17.06.2019 р.
9 Хімія 13-19.06.2019 р.

У 2019 році під час вступної кампанії дійсними будуть сертифікатиЗНО 2018 та 2019 років з усіх предметів. Сертифікати ЗНО за 2017 рік також діятимуть, крім іноземних мов.

Для успішної підготовки до ЗНО-2019 та детального ознайомлення з процедурою його проведення пропонуємо спробувати свої сили під час проведення пробного ЗНО.Реєстрація осіб, які виявили бажання взяти участь у пробному ЗНО-2019, здійснюватиметься

з 8 до 31 січня 2019 року на сайті Одеського РЦОЯО  www.test-center.od.ua

Інформацію про час і місце проходження пробного ЗНО буде розміщено на інформаційних сторінках «Особистий кабінет учасника ПЗНО-2019» (сайт Одеського РЦОЯО:www.test-center.od.ua) до 25.02.2019 р.

 Графік проведення пробного ЗНО-2019

 

№ з/п Предмет Дата
1 Українська мова і література 16 .03.2019 р.
 

2

Біологія, географія, історія України, математика, фізика, хімія,  англійська, іспанська, німецька, французька мови  

23.03.2019 р.

Учасникам ПЗНО буде надано доступ до сервісу «Визначення результатів пробного ЗНО», куди необхідно буде увести відповіді:16.03.2019 р. – з української мови і літератури та 23.03.2019 року – з інших предметів ПЗНО.19.03.2019 р. буде оприлюднено правильні відповіді ПЗНО з української мови і літератури, а 26.03.2019 р. – з інших предметів. Результати ПЗНО буде оголошено 22.03.2019 р. (з української мови і літератури), 29.03.2019 р. – з інших предметів.

Для визначення результатів пробного ЗНО буде застосовуватися пороговий бал «склав-не склав».

Для отримання більш детальної інформації з питань ЗНО-2019 звертайтеся до Одеського РЦОЯО за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 26, або телефонуйте: (048) 784-69-95; (048) 784 – 89 – 32.

Слідкуйте також за інформацією щодо проведення пробного ЗНО-2019 та основної сесії ЗНО-2019 на сайтахwww.test-center.od.uaтаwww.testportal.gov.ua

Реєстрація осіб, які виявили бажання взяти участь у ЗНО-2019,здійснюватиметься

на сторінці «Реєстрація-2019», розміщеній на офіційному сайтіУкраїнськогоцентру оцінювання якості освіти www.testportal.gov.ua

Формування та відправлення до Одеського РЦОЯО комплектів реєстраційних документів учнів (слухачів, студентів), які складатимуть ДПА у формі ЗНО, відбуватиметьсяз 05 лютого до 18 березня 2019 року.  Під час реєстрації кожний учасник ЗНО має право обрати не більше ніж чотирипредметиз переліку предметів ЗНО-2019.

Інформацію про час і місце проходження ЗНО-2019 буде розміщено на інформаційних сторінках учасників ЗНО на сайті УЦОЯО www.testportal.gov.ua

Пробне зовнішнє  незалежне оцінюваннядопоможе вам успішно підготуватися до ЗНО-2019 та детально ознайомитися з процедурою його проведення.Спробуйте свої сили!

Реєстрація осіб, які виявили бажання взяти участь у пробному ЗНО-2019, здійснюватиметься з 08 до 31 січня 2019 рокуна сайті Одеського РЦОЯОwww.test-center.od.ua

Інформацію про час і місце проходження пробного ЗНО буде розміщено на інформаційних сторінках «Особистий кабінет учасника пробного ЗНО-2019»(сайт Одеського РЦОЯО www.test-center.od.ua). Для визначення результатів пробного ЗНО буде застосовуватися пороговий бал «склав-не склав».

 

Графік проведення Графік проведення

ЗНО-2019пробного ЗНО-2019

 

 

№ з/п Предмет Дата
1 Математика 21.05.2019
2 Українська мова і література 23.05.2019
3 Іспанська, німецька, французька мови 27.05.2019
4 Англійська мова 28.05.2019
5 Фізика 30.05.2019
6 Історія України 04.06.2019
7 Біологія 06.06.2019
8 Географія 11.06.2019
9 Хімія 13.06.2019
№ з/п Предмет Дата
1 Українська мова і література

 

 

16.03.2019

 

 

2

Біологія, географія, історія України, математика,

фізика, хімія,  англійська, іспанська, німецька, французька мови

 

 

23.03.2019

Результати ЗНО-2019будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників ЗНО (сайт УЦОЯО www.testportal.gov.ua).

У 2019 році під час вступної кампанії дійсними будуть сертифікатиЗНО 2018 та 2019 років з усіх предметів. Сертифікати ЗНО за 2017 рік також діятимуть, крім іноземних мов – англійської, французької, німецької та іспанської.

 

Для отримання більш детальної інформації з питань ЗНО-2019 звертайтеся до Одеського РЦОЯОза адресою: м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 26, або телефонуйте: (048) 784-69-95.

        Слідкуйте за інформацією щодо проведення пробного ЗНО-2019 та основної сесії ЗНО-2019 на сайтах www.test-center.od.uaтаwww.testportal.gov.ua.

 

 

БАЖАЄМО УСПІХУ!               Листівка-ЗНО-2019-1                   Плакат-ЗНО-2019

Календарний план підготовки та проведення в 2018 році ЗНО за посиланням: nakaz_MON_1287_kalend_ZNO

ЗНО – це одна з найбільш знакових реформ в українській освітній системі. Ось вже вісім років в Україні є звичайною практика проведення зовнішнього незалежного тестування. Екзаменування являє собою тести, які складають випускники одинадцятого класу, щоб підтвердити свій рівень оволодіння шкільними предметами та отримати сертифікат для вступу до вибраного ВНЗ . Впровадження даної практики для оцінки знань випускників дозволило вирішити відразу декілька проблемних питань. Для початку, таким чином суттєво скоротився рівень зловживань повноваженнями у школах і вищих навчальних закладах.

Тестування проводиться в незнайомому для учня місці і під наглядом незалежних спостерігачів, так що підробка сертифіката та інші маніпуляції з результатами іспитів стали фактично неможливими. Крім цього, такий вид оцінювання вважається максимально об’єктивним, а випускники позбавлені від нескінченних повторних екзаменів з одного і того ж предмету, який вони здавали спочатку в школі, а потім при вступі до ВНЗ.

Новини про ЗНО-2017

Нагадаємо, що до 2016 року система зовнішнього тестування перебувала мало не під загрозою зриву — після вилучення серверів фахівці Центру оцінки якості освіти не могли відшукати базу завдань для тестування. У підсумку складові комплексу для тесту вдалося відновити, використавши в якості бази програми минулих років. З 2017 року представники Міносвіти збираються впровадити нові програми.

Кількість інновацій поки що залишається мінімальним. Зокрема, було знято питання про проведення дворівневих тестів — апробація нововведення не показала його ефективності і затребуваності з боку Внз. Планується, що з 2017 року буде введено аудіювання з іноземних мов, а тести з даної дисципліни увійдуть у категорію обов’язкових. Далі ми розберемо детальніше, з якими нововведеннями зіткнуться випускники 2017 року.

Зміна термінів дії сертифікатів ЗНО

До недавнього часу абітурієнти, які закінчили школу до введення практики ЗНО, могли вступати до Вузів за результатами вступних іспитів. Що стосується терміну дії сертифіката, то він був визначений періодом п’ять років. Згідно з новим освітнім нормам, вступати тепер можна тільки на підставі результатів зовнішнього тестування, а період дії сертифіката скорочується до одного року. Якщо ж випускник з якихось причин не подав заявку до ВНЗ у цьому році, наступного разу йому знову доведеться здавати ЗНО, щоб ще раз підтвердити рівень своїх знань.

Результати зовнішнього тестування в 2017 р. будуть діяти тільки рік!

Два рівня складності

З 2017 року в форматі тестів з української мови і літератури, а також в тестовому випробуванні з математики обіцяють передбачити диференціацію. Пояснюється така інновація тим, що рівень знань, який можна визначити як достатній, наприклад, для майбутніх кібернетиків і філологів, має суттєві відмінності. У 2016 році рівень буде однаковим для всіх. Однак з 2017 року можна очікувати поділу деяких дисциплін на базовий і профільний рівні складності.

Одна хвиля зарахування у ВУЗ

Кампаніями минулих років зарахування у вузи відбувалося в три етапи, кожен з яких міг «посунути» абітурієнта у списках, якщо хтось із рекомендованих для зарахування не приніс у приймальну комісію оригінали документів. Якщо ви були в списку на 21 місці, а на бюджет потрапляли перші 20 чоловік, був шанс, що хтось з них піде на іншу спеціальність і в другу хвилю ваше прізвище буде в списку щасливчиків, які пройшли на місце за держзамовленням. З нової кампанії зарахування відбуватиметься в одну хвилю.

Під час подачі документів до ВНЗ вчорашні школярі повинні вказати 15 вузів або спеціальностей-пріоритетів, зазначивши для них відповідну позицію: 1 – перший пріоритет, 15 – останній. Пріоритети можуть бути розподілені двома можливими способами: 5 вузів на 3 спеціальності-пріоритету в кожному або 1 спеціальність-пріоритет, але у 15 вузах.

За новими правилами зарахування до ВНЗ буде проходити в один етап

Після обробки в централізованій базі даних ці відомості і бали за сертифікати переносяться у реєстр, а для абітурієнта буде визначено список Вузів, на вступ в які він може розраховувати. Після того як будуть принесені оригінали документів, може виникнути ситуація, що залишаться бюджетні місця, але, якщо ваші бали не були визначені як прохідні, то «піднятися» на них не можна.

Зміни в бальній системі

Перерахунок відбувся балів шкільного атестату. У минулому році ці оцінки перераховувалися виходячи зі шкали в 60 балів. На сьогоднішній день шкала оцінювання збільшена до 200 балів за атестат. Наприклад, 3 бали за старою системою тепер прирівнюються до 118 7 балів – до 152 а 9 – до 171 балу.

Скасовано мінімальний прохідний бал

Нагадаємо, що в кампаніях минулих років варіант, що випускник не здасть ЗНО, в принципі не передбачався. У будь-якому випадку він отримував сертифікат з зазначеними в ньому мінімальними балами. У новому навчальному році випускникам доведеться продемонструвати якийсь мінімальний рівень знань і набрати бали, в іншому випадку тест вважає не зданим, бали атестата не враховуються, а сертифікат не видається.

Інновації в розрахунку коефіцієнтів конкурсних балів

Нові законодавчі норми розширили повноваження Вишів в даному питанні. Починаючи з поточної вступної кампанії, кожен навчальний заклад буде самостійно вирішувати, яким чином формується бал для вступу. Міносвіти визначає тільки деякий процентний проміжок, який потрібно враховувати при розробці рейтингу документів школярів, вступників до ВНЗ. Як виглядає нова система

Зміни у ЗНО-2017 торкнуться і системи нарахування балів

Як мінімум 20% рейтингового бала повинні визначатися балами, отриманими за проходження ЗНО;

Як мінімум 10% загального балу повинні визначатися балами за атестат про отримання середньої освіти;

Якщо вступ до ВНЗ передбачає проведення творчого конкурсу, цей вид випробування може займати до 50% від загального рейтингового балу;

Залишені бали можуть бути розподілені на грамоти, дипломи та сертифікати за перемогу в конкурсах або МАНах, за проходження підготовчих курсів і т. д.

Предмети, які виносяться на ЗНО

Перелік предметів, які виносяться на ЗНО, поки не зазнав особливих змін. У даному списку залишається тестування з української мови та літератури, математики, історії України, хімії, фізики, біології, географії, російської, англійської, французької, німецької та іспанської мов. Максимум предметів, які можна здавати в якості ЗНО становить 4 дисципліни. Обов’язковими залишаються українська мова та література, математика або історія України (на вибір випускника).

З нового навчального року змінюється перелік вибіркових дисциплін, з яких можна складати тестування: зарубіжна література всесвітня історія стали прерогативою комісій Вузів. ЗНО з даними предметів більше не передбачено.

ЗНО з англійської (іноземної) мови

За словами Лариси Середяк, яка займає посаду директора Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти, з 2017 року англійська мова може стати обов’язковим предметом ЗНО. Міносвіти рекомендувало зробити третій обов’язковий предмет вже з 2016 року, однак громадськість надіслала петицію з проханням скасувати дане нововведення. Прохання було задоволено, однак це всього лише річна поступка.

Англійська мова буде винесена в якості шкільного іспиту і буде проходити в умовах, максимально наближених до ЗНО. А ЗНО з іноземних мов, які проходять випускники поточних років, вже передбачає читання і лист, завдання на лексику і граматику. У програмі, яка набуде чинності з 2017 року, буде доданий елемент аудіювання. Передбачається, що такий підхід дасть можливість перевірити, чи готові абітурієнти розуміти тексти на слух і вибирати з них потрібну інформацію.

Згідно з наказом Міносвіти і науки України від 18 грудня 2015 року, буде проведена апробація нового формату ЗНО з іноземних мов. У 2016 році тестове ЗНО підуть випускники шкіл Київської, Львівської та Одеської областей. Апробаціонне тестування буде включати завдання кількох рівнів складності: B1 – іноземну мову на рівні стандарту, В2 – для школярів, які вивчали мову на профільному рівні. Будуть запропоновані такі завдання, як читання, говоріння, письмо та аудіювання.

Англійська мова може стати обов’язковим при здачі ЗНО-2017

Остання частина тесту буде включати інструкцію для проходження тесту, звукозапис тексту, запитання або твердження, що відносяться до тексту, та варіанти відповідей на них. На виконання всіх завдань пробного ЗНО буде відведено 180 хвилин, з яких 30 відводиться на аудіювання. У наказі Міносвіти міститься інформація про те, що за бажанням учасників пробного тесту результати апробації можуть бути враховані в якості оцінки за державну підсумкову атестацію з іноземної мови.