Прозорість та інформаційна відкритість закладу

Статут закладу

Ліцензія на провадженння освітньої діяльності

Структура и органическая управление закладкой освіти

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою: 

Освітня програма І ступеня

 Освітня програма ІІ ступеня 

Освітня програма ІІІ ступеня

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти)

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Про затвердження порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Наявність вакантних посад порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

Матеріально – технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

Мова освітнього процесу

Результати моніторингу якості освіти

Річний звіт про діяльність закладку освіти

Правила прийому до закладу освіти

Забезпечення організованого завершення 2019/2020 навчального року та зарахування закладів загальної середньої освіти

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

План заходів, спрямованих на запобіганю  і протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

Порядок подання та розгляду про випадки булінгу

Порядок реагування на доведені випадки булінгу в закладах освіти и відповідальність осіб

Кошторис

Фінансовий звіт  про надходження  та використання всіх отриманих коштів