Учням та батькам

💙 Шановні батьки 👨‍🦰👱‍♀️, я ВСЕ ЗНАЮ! Знаю, як вам важко поєднувати роботу, домашні справи і контроль (чи навчання) дітей. Дякую за те, що – окрім маси проблем – намагаєтесь бути учителями. Моя порада. Відверто крамольна 🙂 . Якщо у вас зовсім немає часу займатися уроками з дітьми – не відривайте на це годинку. Ви все-одно не встигнете вивчити з ними 5-8 предметів у день. Привчайте їх до самостійності, не опікуйте і не сваріть. Не страшно, що якась тема не опанується. Ми, учителі, все надолужимо, це наша місія. А ви просто любіть своїх діток, розмовляйте з ними, читайте їм чи разом з ними книги, переглядайте милі сімейні комедії.
💜 Дорогі учителі 👩‍🏫👨‍🏫, я ВСЕ БАЧУ! Бачу, яке понаднормове навантаження лягло на ваші плечі; бачу ваше спілкування з дітьми з 7 ранку і до 11 вечора; бачу фото творів чи контрольних робіт (як ви їх умудряєтесь перевірити – для мене таємниця 🙂 ); бачу занепокоєння, що не можете зібрати одночасно 25 дітей для проведення уроку онлайн. Дякую вам за титанічну працю. Моя порада. І знову крамольна 🙂 Зведіть до мінімуму домашні завдання. Найголовніше – здоров’я дітей, їхніх батьків і ваше. Воно нам знадобиться, коли усі повернемось у школу і будемо надолужувати прогалини у навчанні.
💚 Любі діти 👶👧, я ВСЕ РОЗУМІЮ! Розумію, як вам хочеться вирватись на вулицю, погасати коридорами школи, зустрітися з друзями. Ще трішки – і це все буде. Дякую вам, що вчитеся дистанційно, дякую за самостійність, за недитячу відповідальність. Моя порада. Некрамольна 🙂 Використайте шанс усвідомити цінності: збереження природи, спілкування з рідними (зробіть канапки до приходу мами і тата з роботи), повага до праці учителів.
БУДЬТЕ УСІ ЗДОРОВІ!!!
6 КВІТНЯ СТАРТУЮТЬ ОНЛАЙН-УРОКИ ДЛЯ УЧНІВ 5-11 КЛАСІВ НА КАРАНТИНІ: ЧАС ТА ПРОГРАМА ЗАНЯТЬ:

Так, за класами закріплено такі телеканали:

ПРО КОРОНАВІРУС, ЯКІ ПОТРІБНО ЗНАТИ БАТЬКАМ – МОН ТА МОЗ ДАЮТЬ РОЗ’ЯСНЕННЯ   https://mon.gov.ua/ua/news/5-rechej-pro-koronavirus-yaki-potribno-znati-batkam-mon-ta-moz-dayut-rozya

Міністерство освіти і науки спростовує низку фейків, що зараз ширяться в Інтернеті та ЗМІ. Зокрема, йдеться про неправдиву інформацію щодо продовження карантину, скасування ЗНО, нібито обов’язок для шкіл використовувати конкретні платформи для дистанційного навчання, оскільки вони погоджені МОН, а також фейк про проведення обов’язкового загальнонаціонального вимірювання якості навчання під час карантину.

Отже, насправді ситуація є такою:

Наразі карантин триває до 24 квітня. Станом на 2 квітня встановлено, що карантин триватиме до 24 квітня 2020 року, і ця дата наразі залишається незмінною. Будь-яка інша інформація – фейк. Якщо Уряд ухвалить рішення про зміни цього терміну, Міністерство освіти і науки повідомить про це офіційними каналами, зокрема, надішле офіційні листи місцевим управлінням освіти, а також розмістить відповідну інформацію на своїх офіційних ресурсах.

Документи, які необхідні для вступу до школи

 • Паспорт батьків (одного)
 • Заява від імені батьків на ім’я директора школи
 • Медична карта дитини (результати АСПОН)
 • Медична довідка № 0-86
 • Свідоцтво про народження дитини
 • Ксерокопія свідоцтва про народження дитини
Щодо роз’яснення порядку приймання дітей до першого класу Лист МОН

Порядок переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу  Інструкця-про-переведення

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧНІв
 1. Усі учні є вільні та рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
 2. Права і свободи учня і громадянина, закріплені Малою Конституцією школи, є невичерпними.
 3. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.
 4. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
 5. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов’язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості.
 6. Учні мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
 7. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
 8. Рівність прав дівчини і хлопця забезпечується наданням дівчатам рівних з хлопцями можливостей у громадській і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї.
 9. Кожна людина має невід’ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Кожен має право захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань.
 10. Кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність.
 11. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.
 12. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя.
 13. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, якщо тільки вони не завдають моральної чи матеріальної шкоди іншим особам.
 14. Учні мають право брати участь у роботі Учнівського самоврядування, вільно обирати і бути обраними до органів Учнівського самоврядування, крім винятків, передбачених цією Конституцією.
 15. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
 16. Кожен має право на медичну допомогу.
 17. Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним.
 18. Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою.
 19. Кожному гарантується право знати свої права і обов’язки.

Кожен учень школи має право на:

 • доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у школі;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
 • отримання інформації із засобів масової інформації, бібліотеки, мережі «Інтернет;
 • володіння, користування і розпорядження результатами своєї інтелектуальної творчої діяльності, гармонійний розвиток, а саме: участь в олімпіадах, клубах, секціях, гуртках, змаганнях;
 • обрання профілів, форм навчання, індивідуальних програм, позакласних занять;
 • користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базою закладу освіти;
 • на інформацію з усіх галузей знань;
 • на участь у науково-дослідній, експериментальній, конструкторській та інших видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;
 • участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;
 • участь у добровільних учнівських об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
 • на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій директора, заступників директора, педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь, гідність;
 • учень має право, щоб урок закінчувався відразу після дзвінка на перерву.
 • кожен учень має право вільно збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на власний вибір. Ця інформація не повинна порушувати честь, гідність кожного, хто навчається чи працює в школі.
 • конституційні права і свободи учнів не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Кожен учень має обов’язки перед суспільством та школою.

Учні зобов’язані:

 • виконувати вимоги Статуту школи, правила внутрішнього трудового розпорядку, дотримуватися законодавства, моральних та етичних норм, норм та правил поведінки в школі;
 • підвищувати свій загальнокультурний рівень;
 • пройти курс навчання в школі;
 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначений Державними стандартами загальної середньої освіти;
 • подавати документ, що пояснює його відсутність на уроках;
 • виконувати вимоги вчителів із підготовки до уроків;
 • дорожити честю школи як своєю власною, примножувати шкільні традиції;
 • мати відповідний шкільний зовнішній вигляд. Спортивна форма в дні уроків фізичної культури приноситься з собою. У дні проведення урочистих лінійок, святкових заходів, свят школярі одягають святковий одяг. Одяг повинен бути обов’язково чистим, свіжим, випрасуваним. Для дівчат і юнаків обов’язкова акуратна ділова зачіска.
 • не перешкоджати іншим у здобутті середньої загальної освіти;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
 • не покидати приміщення і територію навчального закладу під час навчального процесу без дозволу адміністрації;
 • бережно ставитися до державного, шкільного й особистого майна;
 • дотримуватися правил особистої гігієни.
Кожен зобов’язаний не заподіювати шкоди природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки. Кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, цієї Конституції школи, шкільного Статуту, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної та адміністративної відповідальності.
Заборонено користування мобільними телефонами під час уроків в будь-якому режимі (Користувачі мають право застосовувати мобільний телефон на території школи тільки на перервах, як сучасний засіб комунікації: здійснювати дзвінки, надсилати СМС-повідомлення, обмінюватися інформацією, слухати радіо і музику через навушники).
Пам’ятати, що відповідальність за збереження телефону лежить тільки на його власнику (батьках, законних представниках власника мобільного телефону).

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ БАТЬКІВ

Турбота про підростаюче покоління хвилює кожного. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку особистості дитини.
На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання та розвиток дитини. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право і зобов’язані виховувати дитину, піклуватися про її здоров’я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, створювати належні умови для розвитку її природних здібностей, поважати гідність дитини, готувати її до самостійного життя та праці згідно із законом України від 26 квітня 2001 р. «Про охорону дитинства» (ст. 12).
Законодавство України, а саме СК в ст. 150, визначає, що батьки зобов’язані виховувати дитину у дусі поваги до прав і свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини. Батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток, забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, зобов’язані поважати дитину, готувати її до самостійного життя. Передача дитини на виховання іншим особам не звільняє батьків від обов’язку батьківського піклування про неї. Забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини, фізичні покарання, а також застосування інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини.
Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:
 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в закладі освіти;
 • звертатись до органів державного управління і громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
 • брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу освіти;
 • вимагати від дирекції школи створення умов для забезпечення повноцінного навчального процесу;
 • захищати в органах громадського самоврядування закладу освіти та у відповідних державних, судових органах законні інтереси своїх дітей.
Батьки та особи, які їх замінюють, зобов’язані:
 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, державної і рідної мов; культури, сім’ї, повагу до національних, історичних, культурних цінностей інших народів;
 • сприяти здобуттю дітьми освіти у закладі освіти або забезпечувати повноцінну домашню освіту в обсязі державних вимог;
 • контролювати зовнішній вигляд учнів перед виходом до школи;
 • відвідувати класні та загальношкільні батьківські збори, брати участь у різних шкільних заходах, допомагати школі;
 • забезпечувати щоденне відвідування дітьми школи.
 • виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.
Школа подає батькам і особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов’язків. Батьки (особи, які їх замінюють) несуть однакову відповідальність за виховання, навчання і розвиток дітей.
У разі невиконання батьками своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством України, заклад освіти може виступати позивачем до суду з питань позбавлення їх батьківських прав.
Батьки несуть відповідальність за:
 • антипедагогічні дії щодо дітей;
 • небажання створити дитині належні умови для становлення гармонійно розвиненої особистості;
 • зневажливе та неетичне ставлення до особистості вчителя чи педагогічного колективу;
 • ігнорування рішень шкільної та педагогічної рад, батьківського комітету класу, пов’язаних з вирішенням питань навчання та виховання.

Рекомендації батькам Мистецтво позитивного виховання

Здоров’я дитини

ПАМ’ЯТКА ! «Грип та ГРВІ: що робити, щоб вберегтися» Грип_та_ГРВІ_-_що_робити_щоб_вберегтися

Батькам про здоров’я дитини Батькам_про_здоровя_дитини

Про здоров’я дітей в еру цифрових технологій Про_здоровя_дітей_в_еру_цифрових_технологій

8 простих порад, як забезпечити здоровий зір 8_простих_порад_як_забезпечити_здоровий_зір